خدمات | تبدیل شماره حساب به شبا

تبدیل شماره حساب به شبا

هر حسابی که مشتریان برای خودشان در بانک‌های مختلف سراسر کشور افتتاح می‌کنند، با یک شماره حساب مشخص می‌شود. این شماره حساب، یک شماره منحصر به فرد است که برای تفکیک حساب‌های بانکی مشتریان یک بانک استفاده می‌شود و از آن می‌توان برای انتقال وجه بین حساب‌های همان بانک استفاده کرد. اما در بسیاری از مواقع ما نیاز به انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر داریم، در چنین شرایطی لازم است تا شماره شبا حساب مقصد را بدانیم. شماره شبا، یک شماره 24 رقمی و مخفف عبارت «شناسه بانکی ایران» است، که با استفاده از آن می‌توان انتقال وجه بین بانکی (از نوع انتقال وجه پایا یا انتقال وجه ساتنا) انجام داد. بعضی از بانک‌ها این شماره را روی کارت بانکی مشتریان خود حک می‌کنند، اما غالباً مشتریان به دلیل طولانی بودن شماره شبا آن را حفظ نیستند. فینوتک وب سرویسی را فراهم کرده است که با استفاده از آن می‌توانید امکان تبدیل شماره حساب به شبا را درون نرم افزار خود پیاده‌سازی کنید. در واقع با استفاده از این وب سرویس به کاربران خود اجازه می‌دهید تا بتوانند تبدیل شماره حساب به شماره شبا را به راحتی برای بانک‌های مختلف انجام دهند. با استفاده از این وب سرویس می‌توان تبدیل شماره حساب به شبا بانک ملت، تبدیل شماره حساب به شبا بانک ملی و تمام دیگر بانک‌ها را به راحتی انجام دهد. جهت آشنایی بیش‌تر با این سرویس و نحوه استفاده از آن می‌توانید مستند فنی تهیه شده برای این وب سرویس بانکی را مطالعه کنید.

مستند فنی
image

با فینوتک در ارتباط باشید

فینوتک ارزش همکاری و همراهی را می‌داند. به‌دور از هرگونه انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان بازارهای مختلف هستیم.

فرم درخواست سرویس فرم همکاری