خدمات | نظرسنجی تاکسی‌رانی

نظرسنجی تاکسی‌رانی

این API با دریافت شماره پلاک تاکسی و شماره موبایل شهروند، نظرات شهروند را در خصوص پارامترهای شایستگی تاکسی مورد نظر ثبت می‌نماید.

image

با فینوتک در ارتباط باشید

فینوتک ارزش همکاری و همراهی را می‌داند. به‌دور از هرگونه انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان بازارهای مختلف هستیم.

فرم درخواست سرویس فرم همکاری