خدمات | استعلام ترددهای خودرو کاربران تهران من در محدوده طرح ترافیک

استعلام ترددهای خودرو کاربران تهران من در محدوده طرح ترافیک

این API بر اساس پلاک خودرو و اطلاعات شناسه کاربر ثبت‌کننده خودرو در سامانه «تهران من»، لیست ترددهای خودرو در محدوده طرح ترافیک و میزان بدهی به ازای هر تردد را ارائه می‌دهد.

مستند فنی
image

با فینوتک در ارتباط باشید

فینوتک ارزش همکاری و همراهی را می‌داند. به‌دور از هرگونه انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان بازارهای مختلف هستیم.

فرم درخواست سرویس فرم همکاری