خدمات | واریز به حساب دیگری

واریز به حساب دیگری

با استفاده از این سرویس، شما می‌توانید از طریق حساب حقیقی یا حقوقی خود به حساب سایر افراد در بانک‌های دیگر واریز داشته باشید. سرویس «واریز به حساب دیگری» به شما کمک می‌کند تا فرآیندهای مالی خود را آنطور که مایل هستید و به سادگی از محل کار خود انجام دهید. لازم به ذکر است که این سرویس در روز محدودیت واریز تا سقف 150 میلیون تومان و 50 میلیون تومان به ازای هر تراکنش را دارد و فرآیند انتقال آن از طریق سیستم پایا صورت می‌پذیرد.

مستند فنی
image

با فینوتک در ارتباط باشید

فینوتک ارزش همکاری و همراهی را می‌داند. به‌دور از هرگونه انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان بازارهای مختلف هستیم.

فرم درخواست سرویس فرم همکاری