خدمات | انتقال وجه کارت به کارت

انتقال وجه کارت به کارت

با استفاده از این سرویس، شما می‌توانید امکان انتقال وجه کارت‌به‌کارت را در سیستم مالی شرکت خود فراهم کنید. اپلیکیشن‌های پرداخت نیز می‌توانند از طریق این سرویس، قابلیت انتقال وجه کارت‌به‌کارت را در اختیار کاربران خود قرار دهند. سرویس «انتقال وجه کارت به کارت» به شما کمک می‌کند تا بتوانید سیستم مالی داخلی توانمندتری داشته باشید یا از سوی دیگر در اپلیکیشن پرداخت خود سبد کامل‌تری از خدمات و سرویس‌های متنوع را در اختیار کاربران‌تان قرار دهید و به آنها ویژگی استفاده از نوین‌ترین راهکارهای مالی را ارائه نمایید. لازم به ذکر است که بانک مرکزی محدودیت واریز تا مبلغ 3 میلیون تومان در روز را برای هر کارت بانکی اعمال می‌نماید و این سرویس نیز از همین قانون پیروی می‌کند.

مستند فنی
image

با فینوتک در ارتباط باشید

فینوتک ارزش همکاری و همراهی را می‌داند. به‌دور از هرگونه انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان بازارهای مختلف هستیم.

فرم درخواست سرویس فرم همکاری