خدمات | استعلام چک برگشتی

استعلام چک برگشتی

ر این سرویس شما می‌توانید با کسب اجازه از کاربر نهایی، در لحظه ازاطلاعات سوابق چک‌های برگشتی آن‌ها آگاه شوید.

مستند فنی
image

با فینوتک در ارتباط باشید

فینوتک ارزش همکاری و همراهی را می‌داند. به‌دور از هرگونه انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان بازارهای مختلف هستیم.

فرم درخواست سرویس فرم همکاری