خدمات | آمار معاملات (کندل) روزانه

آمار معاملات (کندل) روزانه

در این سرویس می‌توانید اطلاعات کندل روزانه یک شرکت را به صورت روزانه در بازه دلخواه خود مشاهده کنید.

مستند فنی
image

با فینوتک در ارتباط باشید

فینوتک ارزش همکاری و همراهی را می‌داند. به‌دور از هرگونه انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان بازارهای مختلف هستیم.

فرم درخواست سرویس فرم همکاری