خدمات | شاخص حجم نسبی

شاخص حجم نسبی

در این سرویس نسبت ارزش معاملات هر شرکت به ارزش کل آن تحت عنوان شاخص حجم نسبی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

مستند فنی
image

با فینوتک در ارتباط باشید

فینوتک ارزش همکاری و همراهی را می‌داند. به‌دور از هرگونه انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان بازارهای مختلف هستیم.

فرم درخواست سرویس فرم همکاری