خدمات | شاخص جهت بازار

شاخص جهت بازار

این سرویس جهت حرکت قیمت کلی بازار سهم را در بازه‌های زمانی دلخواه (روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه) محاسبه و در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

مستند فنی
image

با فینوتک در ارتباط باشید

فینوتک ارزش همکاری و همراهی را می‌داند. به‌دور از هرگونه انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان بازارهای مختلف هستیم.

فرم درخواست سرویس فرم همکاری