خدمات | شاخص نقدشوندگی

شاخص نقدشوندگی

این سرویس مجموع سهم سهام داران خرد را تحت عنوان شاخص نقدشوندگی در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

مستند فنی
image

با فینوتک در ارتباط باشید

فینوتک ارزش همکاری و همراهی را می‌داند. به‌دور از هرگونه انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان بازارهای مختلف هستیم.

فرم درخواست سرویس فرم همکاری