خدمات | اطلاعات مالی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها

اطلاعات مالی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها

در این سرویس اطلاعات سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های موجود اعم از ارزش کال دارایی‌ها، تعداد و درصد تملک سرمایه‌گذاران و تعداد واحدهای سرمایه گذاری‌شده به کاربران ارائه می‌شود.

مستند فنی
image

با فینوتک در ارتباط باشید

فینوتک ارزش همکاری و همراهی را می‌داند. به‌دور از هرگونه انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان بازارهای مختلف هستیم.

فرم درخواست سرویس فرم همکاری