خدمات | اتاق تحلیل تکنیکال(اندیکاتورها)

اتاق تحلیل تکنیکال(اندیکاتورها)

در این سرویس مقادیر اندیکاتور برای سهام هر یک از شرکت‌های فعال در بورس در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

مستند فنی
image

با فینوتک در ارتباط باشید

فینوتک ارزش همکاری و همراهی را می‌داند. به‌دور از هرگونه انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان بازارهای مختلف هستیم.

فرم درخواست سرویس فرم همکاری