خدمات | جریان وجوه نقد

جریان وجوه نقد

این سرویس تمامی اطلاعات مربوط به جریان نقدی (شامل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی و فعالیت‌های عملیاتی) شرکت‌های بورس و فرابورس را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

مستند فنی
image

با فینوتک در ارتباط باشید

فینوتک ارزش همکاری و همراهی را می‌داند. به‌دور از هرگونه انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان بازارهای مختلف هستیم.

فرم درخواست سرویس فرم همکاری