خدمات | اصلاحات صورت‌های مالی

اصلاحات صورت‌های مالی

این سرویس تغییرات اعمال شده در صورت‌های مالی شرکت‌های بورس را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

مستند فنی
image

با فینوتک در ارتباط باشید

فینوتک ارزش همکاری و همراهی را می‌داند. به‌دور از هرگونه انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان بازارهای مختلف هستیم.

فرم درخواست سرویس فرم همکاری