خدمات | تولید و فروش

تولید و فروش

این سرویس، اطلاعات ماهانه تولید و فروش شرکت‌های بورس به تفکیک هرمحصول را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

مستند فنی
image

با فینوتک در ارتباط باشید

فینوتک ارزش همکاری و همراهی را می‌داند. به‌دور از هرگونه انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان بازارهای مختلف هستیم.

فرم درخواست سرویس فرم همکاری