خدمات | آمار معاملات (کندل) لحظه‌ای

آمار معاملات (کندل) لحظه‌ای

در این سرویس می‌توانید اطلاعات کندل لحظه‌ای یک شرکت را در بازه‌های زمانی یک دقیقه‌ای مشاهده کنید.

مستند فنی
image

با فینوتک در ارتباط باشید

فینوتک ارزش همکاری و همراهی را می‌داند. به‌دور از هرگونه انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان بازارهای مختلف هستیم.

فرم درخواست سرویس فرم همکاری