خدمات | اطلاعات لحظه‌ای عرضه تقاضا

اطلاعات لحظه‌ای عرضه تقاضا

این سرویس دسترسی اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضای هر سهم را در بازه‌های زمانی دو دقیقه‌ای در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

مستند فنی
image

با فینوتک در ارتباط باشید

فینوتک ارزش همکاری و همراهی را می‌داند. به‌دور از هرگونه انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان بازارهای مختلف هستیم.

فرم درخواست سرویس فرم همکاری