خدمات | آمار معاملات روزانه(تعدیل شده وتعدیل نشده)

آمار معاملات روزانه(تعدیل شده وتعدیل نشده)

این سرویس مشابه آمار معاملات روزانه عمل فمی‌کند و اطلاعات مربوط به سهام تعدیل شده و تعدیل نشده را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

مستند فنی
image

با فینوتک در ارتباط باشید

فینوتک ارزش همکاری و همراهی را می‌داند. به‌دور از هرگونه انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان بازارهای مختلف هستیم.

فرم درخواست سرویس فرم همکاری