خدمات | درخواست شاخص هوا

درخواست شاخص هوا

این API بر اساس اطلاعات ایستگاه و یا منطقه، جزئیات شاخص هوای ایستگاه مورد نظر را ارائه می‌دهد. شاخص‌های اعلام‌شده در خصوص منطقه، حاصل میانگین مقادیر محاسبه‌شده در تمام ایستگاه‌های منطقه‌ی مورد نظر می‌باشد.

مستند فنی
image

با فینوتک در ارتباط باشید

فینوتک ارزش همکاری و همراهی را می‌داند. به‌دور از هرگونه انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان بازارهای مختلف هستیم.

فرم درخواست سرویس فرم همکاری