تمرکز بر روی هسته اصلی کسب‌وکار

تمرکز بر روی هسته اصلی کسب‌وکار

توسعه محصولات نرم‌افزاری نوین در بسیاری موارد نیازمند بهره‌گیری از داده‌ها و تعامل با سیستم‌های دیگر است. در حال حاضر تعامل بین کسب‌وکارها برای متصل کردن سیستم‌هایشان از طریق برگزاری جلسه، مذاکره و صرف زمان و هزینه برای رسیدن به نقطه مشترک و اجماع برای همکاری انجام می‌شود. از طرفی توسعه محصول در اغلب موارد نیازمند ارتباط با چندین سیستم دیگر است، در نتیجه زمان و هزینه‌ی گزافی صرف مذاکره با کسب‌و‌کارهای دیگر می‌شود.

فینوتک مجموعه‌ای از APIها را تجمیع کرده و کسب‌وکارها دیگر نیازی به مذاکره مستقیم با تک‌تک ارائه‌دهندگان سرویس‌ها ندارند و با استفاده از سرویس‌های فینوتک می‌توانند بدون صرف زمان و هزینه مذاکره با تعداد زیادی سرویس‌دهنده، از خدمات تمامی آن‌ها استفاده کنند.

image

با فینوتک در ارتباط باشید

فینوتک ارزش همکاری و همراهی را می‌داند. به‌دور از هرگونه انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان بازارهای مختلف هستیم.

فرم درخواست سرویس فرم همکاری