خدمات سه‌طرفه (OAuth)

این سرویس رابطه‌ای سه‌طرفه میان کسب‌وکار شما، سرویس‌دهندگان و مشتری ایجاد می‌کند.

در سرویس‌های سه‌طرفه باید برای دسترسی به اطلاعات یا برای انجام تراکنش، از کاربر نهایی اجازه بگیرید. یعنی به‌جز احراز هویت (Authentication)، باید فرایند اخذ دسترسی (Authorization) را هم طی کنید. مثلا اگر می‌خواهید به اطلاعات شخصی کاربر دسترسی داشته باشید (مثل اطلاعات هویتی یا سوابق اعتباری) باید از کاربر نهایی اجازه بگیرید. فرایند اجازه گرفتن از کاربر نهایی را فینوتک مدیریت می‌کند. کاربر کاملا از جزئیات درخواست و از کسب‌وکاری که این درخواست را دارد مطلع می‌شود و سپس تصمیم می‌گیرد دسترسی بدهد یا خیر. ضمنا کاربر نهایی مختار است در هر زمان که خواست این دسترسی را پس بگیرد.

در سرویس‌های بانکی فرایند اعطای دسترسی در محیط بانک و از طریق اینترنت‌بانک انجام می‌شود. برای سرویس‌های مختلف، بسته به ملاحظات ارائه‌دهنده‌ی سرویس، فرایند اعطای دسترسی می‌تواند متفاوت باشد.

خدمات سه‌طرفه (OAuth)
image

با فینوتک در ارتباط باشید

فینوتک ارزش همکاری و همراهی را می‌داند. به‌دور از هرگونه انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان بازارهای مختلف هستیم.

فرم درخواست سرویس فرم همکاری